Round_Icon2.png

Doeltreffend inspelen op
uitdagingen en kansen in een
veranderende maakindustrie

Hoe als maakbedrijf uw uitdagingen om te zetten in ontwikkelkansen
Uitdagingen en kansen in de maakindustrie

Trends in een veranderende maakindustrie

De laatste jaren is de maakindustrie in Nederland flink veranderd. Innovaties als smart industry, robotisering en additive manufacturing bieden kansen voor maakbedrijven die zich durven te ontwikkelen. Als maakbedrijf de taak om uitdagingen met behulp van deze innovatieve oplossingen om te zetten in ontwikkelkansen. Hieronder geven we u concrete handvatten voor het doeltreffend oplossen van uw uitdagingen.

Met innovatieve oplossingen efficiënt tijd vrij spelen
binnen het productieproces

serv-icon1.png

Levertijden terugdringen

U bent uw concurrentie graag voor. En dus dient u levertijden te verkorten en nieuwe producten als eerste op de markt te brengen. Maar hoe verhoogt u doeltreffend uw levertijden zonder daarbij kwaliteit te verliezen?
serv-icon1.png

Time-to-market verkorten

Resulteert innovatie in een baanbrekend, nieuw product? Dan wilt u door middel van een korte time-to-market dat product snel kunnen lanceren. Echter kost het productontwikkelingsproces veel tijd. Hoe verkort u uw time-to-market zonder in te boeten op kwaliteit?
serv-icon1.png

First time right

Aan uw engineers de uitdaging om klantwensen om te zetten in een werkend product. Een tijdrovend proces bestaande uit vele stappen die als doel hebben uw first time right marge te verhogen, maar tegelijkertijd uw doorlooptijd aanzienlijk verlengen. Hoe lost u dat op?
Lees meer
groei stimuleren in de maakindustrie

Groei stimuleren door daadkrachtig tijd en geld vrij te spelen voor ontwikkeling

Door de crisis zijn veel maakbedrijven minder gegroeid dan de jaren daarvoor. Deze periode doet bovendien realiseren dat groei ook kwetsbaar maakt. De investering die in een groeistrategie gestopt wordt, moet zich wel uitbetalen. Er is dus een verlangen naar groei zonder risico. In omzet groeien, maar in capaciteit gelijk blijven.

 • Hoe maakt u ieder jaar geld vrij voor groei binnen uw organisatie?
 • Hoe realiseert u groei zonder daarbij onnodige risico's te lopen?
 • Hoe trekt u de juiste werknemers aan zodat uw organisatie kan blijven groeien?

Lees meer

Kennis als belangrijkste ingrediënt voor ontwikkeling in een veranderende maakindustrie

Binnen de maakindustrie is het lastig om de juiste mensen te vinden voor technische functies. De schaarste op de arbeidsmarkt benadrukt niet alleen het belang van kennis, maar ook het delen van kennis. 

 • Hoe brengt u kennis binnen de organisatie overzichtelijk in kaart?
 • Hoe zorgt u dat kennis overgedragen wordt zodat uw hele organisatie ervan profiteert?
 • Hoe bindt u — zowel nieuwe als bestaande — werknemers aan uw bedrijf?

Lees meer

Kennis delen in de maakindustrie

Met innovatiekracht een sterke toekomst realiseren
binnen de maakindustrie

serv-icon1.png

3D printen

Met een klantspecifiek product wilt u uw klanten zo goed mogelijk bedienen. Hoewel dit de klanttevredenheid stimuleert, blijft het maken van klantspecifieke producten een prijzige aangelegenheid. Hoe kunt u aan klantwensen blijven voldoen zonder daarvoor torenhoge kosten te moeten rekenen?
serv-icon1.png

Servitization

Steeds meer maakbedrijven stappen over op servicegericht werken. Waarom? Om klanten toegevoegde waarde te bieden en hen te helpen bij het oplossen van hun uitdagingen. Servitization draait om het bieden van een allesomvattende oplossing.
serv-icon1.png

Blockchain

Binnen de organisatie bent u veel tijd kwijt met het over en weer sturen van offertes, specificaties en facturen. Kostbare tijd die beter besteed kan worden aan research and development. Hoe zorgt u dat u minder tijd kwijt bent aan administratieve rompslomp?
Lees meer

Kwaliteit als succesfactor in de productie van klantspecifieke producten

In een veranderende maakindustrie waarin groei gedreven wordt door innovatie kan het lastig zijn kwaliteit te blijven leveren. Klanten vragen om innovatieve oplossingen, toegespitst op hun specifieke wensen, waardoor maakbedrijven worden uitgedaagd hun product opnieuw uit te vinden en meer kwaliteitscontroles uit te voeren. Hierdoor kan het lastig zijn kwaliteit te blijven garanderen.

 • Wat zijn de verwachtingen van uw klanten? Wat verstaan zij onder kwaliteit?
 • Hoe zorgt u  — juist bij de productie van klantspecifieke producten — dat u kwaliteit kunt garanderen?
 • Hoe verbetert u uw datakwaliteit?

Lees meer

productkwaliteit garanderen
efficiënt samenwerken in de supply chain

Efficiënt samenwerken en communiceren binnen de supply chain

Een veranderende vraag heeft ertoe geleid dat de maakindustrie zich de afgelopen jaren flink heeft ontwikkeld. Waar u voorheen alle processen in house uitvoerde, bent u nu waarschijnlijk afhankelijk van meerdere bedrijven binnen uw supply chain. Hierdoor moeten meerdere organisaties in de keten met elkaar samenwerken en communiceren. 

 • Hoe zorgt u dat de samenwerking tussen verschillende partijen goed verloopt?
 • Samenwerken in de cloud, hoe zet u dat doeltreffend in?
 • Beter online samenwerken binnen de supply chain, hoe maakt u dat mogelijk?

Lees meer