Icon_1.png

Kwaliteit als succesfactor in de productie van klantspecifieke producten

Kwaliteit als succesfactor in de productie van klantspecifieke producten

Consistent voldoen aan kwaliteitseisen

In een veranderende maakindustrie waarin groei gedreven wordt door innovatie kan het lastig zijn kwaliteit te blijven leveren. Klanten vragen om innovatieve oplossingen, toegespitst op hun specifieke wensen, waardoor maakbedrijven worden uitgedaagd hun product opnieuw uit te vinden en meer kwaliteitscontroles uit te voeren. Hoe zorgt u, juist bij de productie van klantspecifieke producten, dat u kwaliteit kunt garanderen?

Download whitepaper

Het definiëren van kwaliteitseisen

Problem

Om kwaliteit te bieden moet u eerst scherp hebben wat u onder kwaliteit verstaat. Wat zijn de verwachtingen van uw klanten? Hoe kunt u kwaliteit aantonen? Voor veel maakbedrijven blijft het lastig een antwoord te geven op deze vragen. Hierdoor is binnen de organisatie niet bekend wat het beoogde kwaliteitsniveau moet zijn, waardoor dit ook niet gerealiseerd wordt.

Process

De eerste stap in het leveren van kwaliteit is vastleggen wat kwaliteit voor uw organisatie precies inhoudt. Dat kan lastig zijn, maar door kwaliteitseisen concreet vast te leggen, weet u waar u naartoe werkt en kan getoetst worden of u het beoogde kwaliteitsniveau ook daadwerkelijk haalt.

People

Door duidelijke kwaliteitsrichtlijnen vast te leggen kunt u uw werknemers informeren over het gewenste kwaliteitsniveau binnen de organisatie. Dat geeft uw werknemers houvast en biedt handvatten in het ontwerp, de productie en de verkoop van producten.

Product

Model based definition en inspectietools helpen u enerzijds kwaliteitseisen vast te leggen en anderzijds te toetsen of uw producten voldoen aan deze eisen. Model based definition stelt u in staat te ontwerpen in 3D, product- en fabricage-informatie rechtstreeks in 3D door te geven en zo fouten te voorkomen. Een inspectietool helpt u vervolgens de juiste tests uit te voeren om kwaliteit te kunnen garanderen.

 

Play

Uw productkwaliteit bewaken

Problem

Bij het verkopen van een product maakt u met de klant een kwaliteitsafspraak. De klant verwacht van u een goed werkende machine te ontvangen die hen helpt de productiecapaciteit te verhogen. Maar hoe zorgt u dat u zulke garanties op basis van productkwaliteit kunt afgeven?

Process

U weet pas of uw product aan kwaliteitsniveaus voldoet wanneer u de juiste tests uitvoert. Met behulp van simulatietools kunt u een virtueel prototype van uw product maken waarop u middels simulatie verschillende tests kunt uitvoeren. Zo heeft u de mogelijkheid uw productkwaliteit al virtueel te testen voordat het product naar de klant gestuurd wordt.

People

Als engineering manager kan het virtueel opbouwen van een prototype u veel voordelen bieden. Zo bespaart het u tijd en kosten en biedt het uw medewerkers de mogelijkheid hun ontwerpen direct op kwaliteit en functionaliteit te testen.

Product

Waar ontwerpsimulatietools u de mogelijkheid bieden uw product voor levering aan de klant te toetsen op kwaliteit, helpen sensoren u de kwaliteit na levering te waarborgen. Door sensoren toe te voegen aan uw machine kunt u uw machine op afstand monitoren. De sensoren waarschuwen u wanneer de machine onderhoud nodig heeft zodat u een hoge productkwaliteit kunt blijven garanderen.

 

Play

Het verbeteren van uw datakwaliteit

Problem

Over de jaren heen verzamelt u binnen uw organisatie enorm veel informatie. Data die allemaal opgeslagen staat op verschillende harde schijven en waar vrijwel niets mee gedaan wordt. En dat terwijl die data u interessante inzichten kan opleveren. Hoe schept u orde in al die data en gebruikt u het zo efficiënt mogelijk?

Process

De eerste stap in het verhogen van uw datakwaliteit is ervoor te zorgen dat alle data op een centrale plek wordt opgeslagen. Door data op één plek op te slaan hebben werknemers te allen tijde toegang tot de juiste documenten. Vervolgens dient met behulp van een datamanagementsysteem structuur aan te brengen binnen uw data. Hierdoor wordt informatie toegankelijker en verhoogt u de kwaliteit van uw data.

People

Om datakwaliteit te verbeteren dient u voornamelijk het gebruiksgemak van het datamanagementsysteem te verhogen. U stimuleert werknemers kennis op te slaan, te delen en beter samen te werken wanneer u structuur aanbrengt in uw data.

Product

Met behulp van een datamanagementsysteem kunt u eenvoudig productdata beheren, ontwerpinformatie uitwisselen en de samenwerking tussen de ontwerp- en productieafdeling verbeteren. Met een datamanagementsysteem biedt u alle data binnen uw organisatie overzichtelijk aan op een centrale locatie en stimuleert u de uitwisseling van informatie.

 

Play
Het gebruik van SOLIDWORKS Simulation en Flow Simulation is eigenlijk de enige manier om dit te doen zonder in te boeten op kwaliteit en prestaties."
Joop Donkervoort
Oprichter Donkervoort
Bekijk de case study

Weten hoe u kwaliteit kunt blijven garanderen?

In een adviesgesprek nemen we uw processen onder de loep en brengen we samen in kaart waar kansen liggen.

Vraag een adviesgesprek aan
Adviesgesprek kwaliteit in de maakindustrie
Donny Lakerveld PreSales Consultant
"Opgewekt, humoristisch, optimistisch, creatief, sociaal"