Icon_1.png

Kennis als belangrijkste ingrediënt voor ontwikkeling in de maakindustrie 

Kennis in de maakindustrie

Kennis binnen uw organisatie optimaal benutten

Binnen de maakindustrie is het lastig om de juiste mensen te vinden voor technische functies. De schaarste op de arbeidsmarkt benadrukt niet alleen het belang van kennis, maar ook het overdragen en het delen van kennis. Hoe behoudt u capaciteit in deze lastige tijd en zorgt u dat kennis binnen de organisatie overgedragen en gedeeld wordt?

Download whitepaper

Breng kennis in kaart

Problem

Uw organisatie beschikt over vaardige engineers die door de jaren heen veel kennis hebben vergaard. Kennis die slechts enkele personen toebehoort en te weinig gedeeld wordt. Hierdoor ontstaat een afhankelijkheid van bepaalde personen en krijgen anderen niet de kans zich te ontwikkelen. Hoe zorgt u dat kennis overgedragen wordt zodat uw hele organisatie ervan profiteert?

Process

Vaak kunnen nieuwe producten worden samengesteld met technieken die in het verleden al eens gebruikt zijn. Hoewel deze technieken bij sommigen nog in het hoofd zitten, is deze kennis niet geborgd in een systeem. Een datamanagementsysteem helpt u productieprocessen vast te leggen en deze op te slaan voor toekomstig gebruik. Zo wordt kennis inzichtelijk gemaakt voor verschillende afdelingen binnen de organisatie.

People

Voor engineering managers is het vastleggen en beschikbaar maken van kennis binnen het team essentieel. Door namelijk efficiënt gebruik te maken van bestaande kennis kunnen processen gestroomlijnd worden en houden uw engineers tijd over voor bijvoorbeeld het opdoen van nieuwe kennis.

Product

Een datamanagementsysteem helpt u kennis binnen de organisatie te borgen en inzichtelijk te maken. Hierdoor kunt u eenvoudig productdata beheren, het delen van kennis stimuleren en samenwerking tussen afdelingen verbeteren.

 

Specialist of generalist?

Problem

Het aantrekken van de juiste werknemers blijft een uitdaging in de maakindustrie. Nu afdelingen steeds meer samenwerken, productietaken worden uitbesteed en specialistische kennis vaker extern wordt ingehuurd, blijken generalisten vaker die juiste werknemer te zijn. Zaak blijft het als engineering manager te weten waar de waarde ligt voor de organisatie: bij de specialist of de generalist?

Process

De veranderende maakindustrie vraagt om een nieuw type werknemer. Door de mogelijkheid om kennis vast te leggen binnen de organisatie is het inhuren van specialisten niet meer noodzakelijk. Dit maakt de baan vrij voor een nieuw type werknemer met andere kennis die uw organisatie kan helpen een nieuw type product aan te bieden.

People

Als engineering manager zoekt u werknemers die uw team aanvullen en versterken. Het borgen van kennis binnen de organisatie geeft u flexibiliteit in het aannemen van nieuwe werknemers en stelt u in staat die personen aan te nemen die uw organisatie vooruit helpen.

Product

Met behulp van een datamanagementsysteem kunt u eenvoudig processen vastleggen en informatie opslaan waardoor specialistische kennis voor iedereen toegankelijk wordt.

Kennis toegankelijk maken

Problem

Uw engineers gebruiken iedere dag hun kennis om innovatieve producten af te leveren. Hoewel deze kennis aanwezig is in de hoofden van uw werknemers, wordt deze informatie niet gedeeld. Hierdoor is kennis persoonsgebonden, kunnen afdelingen niet goed op elkaar inspelen en worden fouten gemaakt.

Process

Alvorens kennis toegankelijk te kunnen maken voor uw werknemers, dient u eerst kennis te borgen binnen de organisatie met behulp van het juiste informatiemanagement. Beide uitdagingen kunnen worden opgelost met behulp van een configurator. In een configurator wordt productkennis vastgelegd in de vorm van modules. Zo kan sales met behulp van een configure-price-quote tool (CPQ) alleen economisch interessante combinaties van modules aanbieden en kan techniek met weinig effort klantspecifieke machines opleveren.

People

Een CPQ helpt het de salesafdeling bij het verkopen van klantspecifieke producten. Door in een productconfigurator vast te leggen wat in het verleden al gemaakt is, weet sales dat wat ze verkopen ook daadwerkelijk gemaakt kan worden en kunnen engineers in het voltooien van het project gebruik maken van bestaande kennis.

Product

Met een productconfigurator maakt u kennis over producten binnen de organisatie beschikbaar. Een configure-price-quote tool helpt u engineering en sales op elkaar af te stemmen waardoor fouten voorkomen worden.

Capaciteit behouden

Problem

Het aantrekken van de juiste mensen is lastig, maar het behouden van vaste krachten vormt misschien nog wel een grotere uitdaging. Vooral nu de markt aantrekt en de kansen voor technisch personeel voor het oprapen liggen. Hoe bind je werknemers aan je bedrijf, zowel nieuwe als bestaande krachten?

Process

Het is belangrijk studenten enthousiast te maken voor techniek en ze te motiveren de eerste stap richting een technische carrière te maken. Met behulp van innovatieve software kunnen niet alleen bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd, ze maken technische beroepen ook aantrekkelijker. Innovatieve softwareoplossingen maken een technische carrière voor de nieuwe generatie erg interessant aangezien het hen extra mogelijkheden en uitdagingen biedt. 90% van de technische opleidingen werken daarom al met SOLIDWORKS. Cadmes gelooft in de kracht van de nieuwe generatie en helpt studenten met hun certificering.

People

Aan de engineering manager de taak om het werk voor engineers uitdagend en interessant te houden. Hoe motiveert u uw werknemers om iedere dag het beste uit zichzelf te halen? Een gezonde bedrijfscultuur zorgt er niet alleen voor dat u werknemers behoudt, het trekt ook nieuwe krachten aan.

Product

Innovatieve tools helpen extra uitdagingen te scheppen voor huidige werknemers. Bovendien laat het nieuwe krachten zien dat je openstaat voor innovatie en groei faciliteert.

 

 

Via PDM Professional kunnen we goed volgen hoeveel geld ergens in zit en hoe het planningtechnisch verloopt. Dat geeft tijdwinst, bespaart kosten en voorkomt dat er in een (te) late fase van het ontstaansproces nog wijzigingen komen.
Koen Boot
Chief Operations Officer Vencomatic

Weten hoe u kennis in uw organisatie inzichtelijk kunt maken?

In een adviesgesprek nemen we uw processen onder de loep en brengen we samen in kaart waar kansen liggen.

Vraag een adviesgesprek aan
Adviesgesprek kennis delen in de maakindustrie
Marko Hoogeboom Senior Consultant
"Proces denker maar toch pragmatisch, analytisch, open en oprecht geïnteresseerd, sportief en rustig, absolute teamplayer"